Wycena nieruchomości

Oferuję usługi w zakresie wyceny:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych),
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków),
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • prawa użytkowania wieczystego, i inne.

Wyceny realizuję dla różnych celów i potrzeb, m. in.:

 • kupno/sprzedaż,
 • zabezpieczenie hipoteczne kredytów
 • odszkodowanie,
 • opłaty adiacenckie,
 • renta planistyczna,
 • użytkowanie wieczyste – wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych, ustanawianie służebności ,i inne.

Każda wycena sporządzania jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa a także standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW).