Gmina Solec-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości 149 413,95 tys. zł i będzie realizować swój własny projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój”.

Projekt ten prowadzony jest w ramach wniosku „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Beneficjentami tego projektu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”.

W ramach projektu 267 Mieszkańcom Gminy Solec-Zdrój zostanie zaproponowany udział w 21 szkoleniach z 7 obszarów tematycznych:

 • Tworzę własną stronę internetową (blog),
 • Działam w sieciach społecznościowych,
 • Moje finanse i transakcje w sieci,
 • Rodzic w Internecie,
 • Mój biznes w sieci,
 • Rolnik w sieci,
 • Kultura w sieci.

Szkolenia będą przeprowadzane w okresie od października 2018 r. do października 2019 r w grupach 12 osobowych, w wymiarze 16 godz. dydaktycznych.

Nasza firma będzie zajmować się zarządzaniem projektem.

Dokumenty do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu, do pobrania wersje: *.doc  *.pdf
 2. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie, do pobrania wersje: *.doc   *.pdf
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz Personelu Projektu Beneficjenta, do pobrania wersje: *.doc   *.pdf
 4. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego, do pobrania wersje: *.doc *.pdf