Kosztorysy, inwentaryzacje

Kosztorysowanie
w oparciu o przedmiar lub obmiar robót:

  • przedmiary,
  • kosztorysy inwestorskie,
  • kosztorysy ofertowe,
  • kosztorysy powykonawcze

Inwentaryzacja budowlana
szczegółowe  odwzorowanie stanu istniejącego przy następujących pracach:

  • wymiana konstrukcji
  • nadbudowa
  • przebudowa
  • remont