Raporty środowiskowe, operaty wodno-prawne

Zakres usług:

  • raporty oddziaływania na środowisko
  • audyty inwestycji pod kątem zasadności i wymagalności uzyskania decyzji środowiskowej
  • operaty wodno-prawne na podstawie których wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.