Świadectwa i audyty energetyczne, badania termowizyjne

Zakres usług:

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (certyfikaty energetyczne)
 • Audyty energetyczne budynku zawierajace:
  • inwentaryzację instalacji zużywających energię,
  • ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu.