Wnioski dotacyjne, biznesplany

Kompletne wnioski dotacyjne do programów finansowanych z funduszy europejskich i krajowych oraz konkursów grantowych instytucji komercyjnych dla:

  • osób fizycznych
  • biznesu
  • samorządów i samorządowych jednostek organizacyjnych
  • instytucji pozarządowych

Biznesplany zawierające ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.